PLVs SDLSC, Udaipur,

Si No. Name & Address Of the PLV’s Phone Number
1 Kakali Das ,Vill-Rajnagar ,P.s-R.K.Pur ,Udaipur ,Gomati Tripura 9863601607
2 Tamij Uddin Kazi ,Purba Mog Pushkarini ,Udaipur 9612408047
3 Saheb Ali ,Mirza ,Udaipur 986240198
4 Goutam Saha ,Kunjaban ,Udaipur 7005104029
5 Tapas Paul ,Kunjaban ,Udaipur ,Gomati Tripura 9862310981